Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanu otrajā kārtā 14.oktobrī kolēģijā ievēlētas rajona (pilsētu) tiesu pārstāves Gunita Galiņa, Saldus rajona tiesas priekšsēdētāja, un Kristīne Zdanovska, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese.

Elektronisko vēlēšanu pirmajā kārtā piedalījās 358, otrajā – 310 tiesneši no 562 Latvijas tiesnešiem.

Vēlēšanu pirmajā dienā 13.oktobrī par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļiem tiesneši ievēlēja Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju Silvu Reinholdi un Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieci Ināru Zariņu. 

Vēl Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā darbojas Augstākās tiesas tiesneši Aivars Keišs un Artūrs Freibergs, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Māris Vīgants un Zemgales apgabaltiesas tiesnese (šobrīd Augstākās tiesas tiesneša pienākumu izpildītāja) Marianna Terjuhana, kuriem vēl nebija beidzies četru gadu pilnvaru termiņš.  

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kura veic tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu. Kolēģijas sastāvā ir 9 tiesneši – trīs Augstākās tiesas tiesneši (pa vienam no Civillietu, Krimināllietu un Administratīvo lietu departamenta), trīs no apgabaltiesām (pa vienam no civillietu un krimināllietu tiesas kolēģijām un Administratīvās apgabaltiesas), divi no rajonu (pilsētu) tiesām, viens no zemesgrāmatu nodaļas.

 

Informāciju sagatavoja
Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece
E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211