Otrdien, 18.septembrī, notikušajā tiesnešu neklātienes konferencē Tieslietu padomes locekļu otrajā vēlēšanu kārtā par Tieslietu padomes locekli no apgabaltiesu tiesnešu vidus ievēlēta Rīgas apgabaltiesas tiesnese Dzintra Balta.

Līdz ar to Tieslietu padomē ir ievēlēti visi tiesnešu pārstāvji, kas bija jāievēl sakarā ar to, ka līdzšinējiem vēlētajiem locekļiem beidzās likumā noteiktais divu termiņu pilnvaru laiks.

Tāpat elektroniskajās vēlēšanās ievēlēti nepieciešamie tiesnešu pārstāvji Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā un Tiesnešu disciplinārkolēģijā.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā no Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnešu vidus ievēlēta Rudīte Vīduša, no Civillietu departamenta tiesnešu vidus Aivars Keišs.

Tiesnešu disciplinārkolēģijā ievēlēti no Augstākās tiesas tiesnešu vidus Krimināllietu departamenta tiesnesis Pēteris Opincāns un Civillietu departamenta tiesnese Inta Lauka, no apgabaltiesu priekšsēdētāju vidus Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja Inguna Preisa un Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Edīte Knēgere, no rajona (pilsētas) tiesu priekšsēdētāju vidus Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājs Ilgvars Jaunģelže un Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane, no rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku vidus Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Elga Guitāne un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Žanna Zujeva.

Tiesnešu pašpārvaldes locekļus ievēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tieslietu padomē tiesnesi var ievēlēt atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Tiesnešu disciplinārkolēģijā un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā atkārtotu termiņu ierobežojums nav noteikts. Viens tiesnesis vienlaikus var ieņemt amatu tikai vienā pašpārvaldes institūcijā.

Elektroniskajās vēlēšanās piedalījās 382 no 558 tiesnešiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211