Tieslietu padome uzklausīja darba grupas informāciju par jaunās tiesnešu amata kandidātu atlases kārtības koncepciju un kopumā to atbalstīja. Diskutabls ir jautājums par kandidātu apmācības modeli. Tieslietu padomes izveidotā darba grupa – Ineta Ziemele, Dzintra Balta, Jānis Bordāns un Aigars Strupišs – turpinās darbu, pilnveidojot tiesnešu amata kandidātu atlases jauno kārtību.

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane informēja Tieslietu padomi par to, kā tiek organizēts darbs grupā, kas izvērtēs tiesas procesu ilgumu Latvijas tiesās. Darba grupā strādās visu trīs Augstākās tiesas departamentu pārstāvji, Ģenerālprokuratūras un Zvērinātu advokātu padomes deleģēti pārstāvji, kā arī Latvijas pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās. Notiks tiesnešu, prokuroru un advokātu aptauja par tiesvedību procesu ilgumu ietekmējošiem faktoriem, tiks analizēta Latvijas tiesu statistika un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra. Apkopotā informācija tiks izmantota, analizējot konkrētus tiesu procesus.

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 2020.gada 9.marta sēdē. Informāciju par visiem skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211