Par Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja atlases komisijas priekšsēdētāju Tieslietu padome iecēla komisijas locekli, Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama priekšsēdētāju Guntaru Ploriņu.

Jauns vadītājs komisijai bija nepieciešams, jo līdzšinējā vadītāja senatore Dzintra Balta paziņoja par atkāpšanos no dalības šajā komisijā. Savu lēmumu Dzintra Balta pamato ar to, ka ir ievēlēta jaunizveidotajā tiesnešu atlases komisijā un ir tās priekšsēdētāja. Senatore uzskata, ka nav pareizi vienai personai vienlaikus piedalīties vairākos atlases procesos, un kvalitatīvi un pilnvērtīgi darbu var veikt, veltot savas pūles viena procesa nodrošināšanai.

Līdz ar Dzintras Baltas aiziešanu no Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja atlases komisijas Tieslietu padomei bija jādeleģē darbam komisijā cits pārstāvis no padomē ievēlēto tiesnešu vidus. Tieslietu padome darbam komisijā deleģēja Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Ilzi Celmiņu.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 3.novembrī. Informāciju par visiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211