Tieslietu padome neatbalstīja plānotos grozījumus likumā “Par tiesu varu”, kas paredz tiesu priekšsēdētāju iespēju ierosināt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai veikt savas tiesas vai zemākas instances tiesas tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu, ja priekšsēdētājs tiesneša profesionālajā darbībā konstatē apstākļus, kas ir saistīti ar būtiskiem trūkumiem darba organizēšanā vai nepietiekamām profesionālajām zināšanām.

Tieslietu padome uzskata, ka tas varētu radīt apdraudējumu tiesneša neatkarībai, turklāt jau šobrīd ir instrumenti tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas izvērtēšanai, proti, tiesu priekšsēdētājam ir tiesības rosināt diciplinārlietu, savukārt Tiesnešu disciplinārkolēģijai ir pilnvaras nosūtīt tiesnesi uz profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu.

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 2019.gada 25.novembra sēdē. Informāciju par visiem skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211