Lai veidotu vienotu izpratni par Tieslietu padomes misiju, uzdevumiem un lomu Latvijā, kā arī lai virzītu Tieslietu padomes darba organizāciju, efektivitāti un darbības virzienus ilgtermiņā, Tieslietu padome uzskata par nepieciešamu izstrādāt Tieslietu padomes stratēģiju trim gadiem.

Tieslietu padomes vienojās par atbalstu stratēģijas izstrādei, prioritārajām stratēģijā iekļaujamajām darbības jomām, kā arī par stratēģijas izstrādes procedūras gaitu.

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 23.maija sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211