Turpinot iepriekšējās Tieslietu padomes sadarbībā ar Tiesnešu ētikas komisiju sākto tiesu komunikācijas vadlīniju izstrādi, Tieslietu padome uzklausīja komunikāciju eksperta viedokli un akceptēja priekšlikumu izstrādāt tiesu sistēmai kopīgas stratēģiskās komunikācijas vadlīnijas. Vienojās darba grupā, kas strādās kopā ar Tieslietu padomi pārstāvošo ekspertu, deleģēt pārstāvjus no Tiesnešu ētikas komisijas, Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas un Augstākās tiesas.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 29.septembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211