Tieslietu padome pabeidza skatīt Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja amata kandidāta izvirzīšanas un iecelšanas kārtību.

Tieslietu padome noteica kandidātu loku, kas var pretendēt uz tiesas priekšsēdētāja, vietnieka vai tiesu nama priekšsēdētāja amatu, proti, atlase notiek atklātā konkursā, izsludinot konkursu starp visiem attiecīgās un augstākas instances tiesas tiesnešiem.

Lai izvērtētu pretendentu piemērotību, Tieslietu padome veidos komisiju, kuras sastāvā būs divi Tieslietu padomes locekļi no tiesnešu vidus, tieslietu ministra pilnvarots pārstāvis, attiecīgās tiesas tiesnešu kolektīva pārstāvis un Tiesu administrācijas nodrošināts personāla atlases speciālists.

Komisija sniegs Tieslietu padomei viedokli par pretendenta piemērotību konkrētajam amatam, un to darīs prioritārā secībā. Komisijas viedoklim būs rekomendējošs raksturs. Gala lēmumu par tiesu priekšsēdētāju, vietnieku un tiesu namu priekšsēdētāju iecelšanu amatā pieņems Tieslietu padome.

Jautājumu Tieslietu padome izskatīja 2019.gada 25.februāra sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211