Tieslietu padomes darba kārtībā ir jaunas tiesnešu atlases kārtības izstrādāšana, ar mērķi ieviest konceptuāli jaunu pieeju, kas atbilstu mūsdienīgām prasībām tiesneša amatam.

Kvalitatīvi jauna tiesneša amata profesionālā standarta izstrādāšanai Tieslietu padome izveidoja darba grupu, kurā strādās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Augstākās tiesas tiesneša pienākumu izpildītāja Dzintra Balta un tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2019.gada 30.septembra sēdē. Informāciju par visiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211