Par Tieslietu padomes pārstāvjiem komisijā, kas izvērtēs rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja amata kandidātu piemērotību vakantajam amatam, Tieslietu padome ievēlēja tiesnešus Dzintru Baltu un Guntaru Ploriņu. Dzintra Balta būs šīs komisijas vadītāja.

Saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprināto Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas amatā kārtību komisijas sastāvā iekļauj divus Tieslietu padomes deleģētus locekļus no tiesnešu vidus, tieslietu ministra pilnvarotu pārstāvi, attiecīgās tiesas tiesnešu kolektīva pārstāvi, kā arī Tiesu administrācijas nodrošinātu personāla atlases speciālistu.

Tieslietu padome vienojās, ka padomes sēdē apstiprināmi tikai Tieslietu padomes deleģētie locekļi no tiesnešu vidus. Pārējo komisijas pārstāvju deleģējums atbilstoši kārtībā noteiktajai kompetencei būs tieslietu ministra un Tiesu administrācijas atbildībā, savu pārstāvi izvirzīs arī attiecīgās tiesas kolektīvs.

Komisijas viedoklim būs rekomendējošs raksturs, gala lēmumu par tiesu vadītāju iecelšanu amatā pieņems Tieslietu padome.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2019.gada 29.aprīļa sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211