Tieslietu padome 6.oktobrī sasauks Tiesnešu neklātienes (elektronisko) konferenci Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļu vēlēšanām. Jāpārvēl trīs kolēģijas locekļi – viens tiesnesis no apgabaltiesu krimināllietu kolēģijas tiesnešu vidus un divi tiesneši no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus.

Kvalifikācijas kolēģijas locekļi jāpārvēl, jo Kurzemes apgabaltiesas tiesnesei Silvai Reinholdei, Rīgas rajona tiesas tiesnesei Inārai Zariņai un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesei Kristīnei Zdanovskai beidzas pilnvaru termiņš darbam kolēģijā.

Tieslietu padome apstiprināja Tiesnešu neklātienes konferences organizēšanas un norises plānu, nosakot, ka kandidāti jāizvirza līdz 22.septembrim.

Par Tiesnešu neklātienes konferences vadītāju Tieslietu padome noteica Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Inesi Graudu, par sekretāru – Zemgales rajona tiesas tiesnesi Dzintaru Melbārdi. Balsu skaitīšanas komisija noteikta trīs tiesnešu sastāvā: Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Anita Rudziša, Rīgas rajona tiesas tiesnese Māra Balode un Zemgales rajona tiesas tiesnese Renāte Krasovska.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kura veic tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu. Kolēģijas sastāvā ir 9 tiesneši – trīs Augstākās tiesas tiesneši (pa vienam no civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu tiesnešiem), trīs no apgabaltiesām (pa vienam no civillietu un krimināllietu tiesas kolēģijām un Administratīvās apgabaltiesas), trīs no rajonu (pilsētu) tiesām, kurus uz četriem gadiem ievēl Tiesnešu konference.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211