Tieslietu padome atbalstījusi Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneses Aijas Orniņas iecelšanu šīs tiesas priekšsēdētājas amatā un Jelgavas tiesas tiesneses Līgas Ašmanes iecelšanu Jelgavas tiesas priekšsēdētājas amatā.

Abas tiesas priekšsēdētāja amatā tiks ieceltas uz pieciem gadiem.

Līga Ašmane bija pieteikusies konkursam uz Jelgavas tiesas priekšsēdētāja amatu, kas tika izsludināts sakarā ar to, ka Jelgavas tiesas priekšsēdētājs Alberts Kokins ar 1. jūliju atbrīvots no amata pēc paša vēlēšanās.

Līga Ašmane 1993. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi jurista kvalifikāciju. Jelgavas tiesas tiesnese kopš 1998. gada, no 2002. gada pildījusi Jelgavas tiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Lemjot par kandidātes piemērotību Jelgavas tiesas priekšsēdētāja amatam, konkursa komisija novērtēja tiesneses ilgstošo pieredzi tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā, iemantoto autoritāti tiesas kolektīvā, kā arī gatavību uzņemties tiesas priekšsēdētāja amata pienākumus.

Savukārt Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā priekšsēdētāja konkurss tika rīkots tādēļ, ka beidzās līdzšinējās priekšsēdētājas piecu gadu pilnvaru termiņš. Aija Orniņa tiesas priekšsēdētāja amatā ir kopš 2008. gada. Tieslietu padome atbalstīja viņas kandidatūru šim amatam arī turpmākajiem pieciem gadiem.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 33. panta otro daļu rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ieceļ amatā tieslietu ministrs, saskaņojot ar Tieslietu padomi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211