Tieslietu padome atbalstīja priekšlikumu par vienas tiesneša amata vietas pārcelšanu no Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas uz Rīgas rajona tiesu. Līdz ar to ar 1.oktobri tiesnešu skaits Rīgas rajona tiesā būs 29, bet tās zemesgrāmatu nodaļā – 14 tiesneši. 

Tieslietu ministrija šādu tiesnešu amata vietu pārdali uzskata par nepieciešamu, lai palielinātu tiesnešu skaitu darbam Jūrmalā. Ministrija informē, ka pēc Jūrmalas tiesas un tās zemesgrāmatu nodaļas reorganizācijas un pievienošanas Rīgas rajona tiesai nepietiekamā tiesnešu skaita dēļ Jūrmalā ir palielinājies neizskatīto lietu daudzums un tiesnešu darba slodze Rīgas rajona tiesā, savukārt, pievienojot Jūrmalas tiesas zemesgrāmatu nodaļu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai, zemesgrāmatu tiesnešu slodze ir izlīdzinājusies.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 31.augusta sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211