Tieslietu padome papildināja Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību, nosakot, ja kandidāts, kuru senatoru kopsapulce nav virzījusi apstiprināšanai konkursa gaitā, kurā kandidātu skaits ir lielāks par vakanču skaitu, piedalās turpmākos konkursos, viņa dokumenti, izņemot pieteikumu, eseja un psiholoģiskā novērtējuma kopsavilkums uzskatāmi par derīgiem divus gadus no pirmā konkursa noslēguma.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 8.aprīlī.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211