Ceturtdien, 22.oktobrī, darbu sākusi Tieslietu padomes izveidotā Rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu amata kandidātu atlases komisija. Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēta Augstākās tiesas senatore Dzintra Balta, par priekšsēdētājas vietnieci – Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane, un komisija vienojusies par turpmāko darba kārtību.

Jau nākamajā dienā komisija ķersies pie pirmā uzdevuma – Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu atlases. Tiesu administrācija komisijai nodevusi 96 kandidātu pieteikumus, un komisija sāks atlases pirmo kārtu – pieteikumu izvērtēšanu, pārbaudot formālos kritērijus: vai pretendents atbilst likumā “Par tiesu varu” noteiktajām prasībām tiesneša amata kandidātam un vai nav kādi likumā noteiktie ierobežojumi, lai ieņemtu tiesneša amatu.

Komisijas priekšsēdētāja un vietniece tikušās arī ar Tieslietu padomes priekšsēdētāju Aigaru Strupišu un Tiesu administrācijas direktoru Andri Mundu un speciālistiem, lai pārrunātu nākamo četru atlases kārtu organizatoriskus jautājumus. Tiek meklēti risinājumi, kā epidemioloģisko ierobežojumu laikā organizēt kandidātu profesionālo zināšanu pārbaudes testu un kāzusu risināšanu un aizstāvēšanu. Komisijai arī jāizstrādā testu un kāzusu saturs.

Tiesnešu amata kandidātu atlases komisijas priekšsēdētāja Dzintra Balta ir gandarīta par komisijas locekļu apņēmību produktīvam darbam, lai īsā laikā, kāds palicis līdz Ekonomisko lietu tiesas darba sākumam 2021.gada 1.janvārī, atlasītu tiesnešus šai tiesai. Ņemot vērā, ka tiesneša amata kandidātu atlases kārtība ir jauna, praksē līdz šim nerealizēta, komisijai tas būs liels izaicinājums. “Darīsim maksimāli labāko, kas iespējams, strādāsim līdzsvaroti, kvalitatīvi, nepakļaujoties laika spiedienam,” saka Dzintra Balta.

Tiesnešu amata kandidātu atlases komisija ir izveidota uz trīs gadiem. Tajā ievēlēti 9 locekļi – trīs Augstākās tiesas senatori, trīs apgabaltiesu tiesneši un trīs rajona (pilsētas) tiesu tiesneši. Komisijas darbā ar padomdevēja tiesībām var piedalīties arī Tieslietu padomes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211