Latvijas tiesnešu šīgada konference 7.septembrī bija veltīta Latvijas tiesu sistēmas simtgadei, ar skatu perspektīvā. Konferences viesi bija Augstāko tiesu pārstāvji no valstīm, kas arī svin savu valstu simtgades, - Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Polijas. 

“Tiesas spriešana un taisnīguma nodrošināšana ir viena no svarīgākajām valsts funkcijām. Sabiedrības acīs visi tiesneši ir vienlīdzīgi – katra tiesneša darbs, attieksme pret lietas dalībniekiem un spēja nodrošināt taisnīgumu veido priekšstatu par visu sistēmu. Tāpēc mums no visiem tiesnešiem ir jāprasa profesionalitāte, atbildība un drosme spriest taisnīgu tiesu un izlemt sarežģītus jautājumus. Neviens tiesnesis un neviena tiesu instance nav izņēmums,” uzrunājot tiesnešus, uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzrunu skatiet šeit

Arī Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs savā uzrunā uzsvēra: katrs tiesnesis tiesas zālē ir Latvijas tieslietu sistēmas seja tiem cilvēkiem, kas ir vērsušies tiesā, vienlaikus akcentējot tiesu sistēmas neatkarības nozīmi, lai garantētu Satversmes 92.pantā noteiktās ikviena tiesības aizstāvēt savas likumiskās intereses taisnīgā tiesā. “Tiesu sistēmas un katra tiesneša individuālā profesionālā neatkarība ir svarīgs šo tiesību garants. Tādēļ, kad mēs savā darbā aizstāvam līdzsvaru un kompetenču sadalījumu varu starpā un pieprasām tieslietu sistēmas optimālai funkcionēšanai nepieciešamos līdzekļus, mēs to nedarām savtīgu interešu vārdā, bet domājot par to, kā sabiedrības labā spēsim veikt to, ko mums par pienākumu uzliek likums un Satversme,” norādīja Ivars Bičkovičs.

Tieslietu padomes priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča uzrunu skatiet šeit

Tāpat arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele savā uzrunā īpašu uzmanību vērsa uz valsts varas atzaru līdzsvara un atsvara attiecību nodrošināšanu, kā arī akcentēja ikviena tiesneša kā tiesu varas nesēja īpašo lomu, statusu, atbildību un pastāvīgo profesionālās pilnveidošanās nepieciešamību. Viņa mudināja tiesnešus būt dialogā ar kolēģiem Eiropā un tiesību zinātni un aicināja ikvienu tiesnesi būt neatkarīgam, drosmīgam un pielikt pūles, lai virzītos uz ideālo Latvijas tiesnesi sevī.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles uzrunu skatiet šeit

Tiesnešu konferenci uzrunāja arī Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš un tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.

Atskatoties uz Latvijas tiesu sistēmas attīstību gadsimta garumā, priekšlasījumus konferencē sniedza Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova un Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Egils Levits.

Konferences noslēguma daļa bija veltīta Tieslietu padomes un Tiesnešu ētikas komisijas locekļu vēlēšanām. Ņemot vērā, ka beidzas divu atkārtotu termiņu pilnvaru laiks sešiem Tieslietu padomes locekļiem un vienam Tiesnešu ētikas komisijas loceklim, Tiesnešu konference uzklausīja nākamo kandidātu redzējumu darbībai šajās pašpārvaldes institūcijās. Balsošana par kandidātiem notiks 11.septembrī elektroniskajās vēlēšanās.

Tiesnešu konference arī nobalsoja par to, lai nākamajā neklātienes konferencē tiktu organizēts elektronisks balsojums par priekšlikumu mainīt tiesu priekšsēdētāju izvirzīšanas kārtību.

Tiesnešu konferencē piedalījās 313 no 558 Latvijas tiesnešiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211