Eiropas tieslietu padomju tīkla (ENCJ - European Network of Councils for the Judiciary) ģenerālā asambleja pieņēmusi lēmumu par Latvijas Republikas Tieslietu padomes uzņemšanu par locekli asociācijā. Lēmums pieņemts asamblejā, kas notika 8.-10. jūnijā Viļņā.

Līdz šim Latvijai ENCJ bija novērotāja statuss, ko pārstāvēja Tieslietu ministrija. Kopš 2010. gadā Latvijā izveidota Tieslietu padome, tā savu pārstāvniecību var veikt tiešā veidā.

ENCJ ir bezpeļņas organizācija, kas apvieno Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu tiesu sistēmu pārstāvošas, no likumdevēja un izpildvaras neatkarīgas institūcijas. Asociācija izveidota 2004. gadā, lai sekmētu ES dalībvalstu Tieslietu padomju sadarbību, savstarpējo pieredzes apmaiņu un kopējas informācijas analīzi. Tā ir arī iespēja sniegt kopēju informāciju un priekšlikumus ES institūcijām.

ENCJ dalībvalstis ir Beļģija, Bulgārija, Dānija, Lielbritānija, Francija, Ungārija, Īrija, Itālija, Lietuva, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Skotija, Slovākija, Slovēnija un Spānija, tagad arī Latvija.

Asociācijas ģenerālā asambleja sanāk ne retāk kā reizi gadā. Viļņas asamblejā pieņemta deklarācija „Izaicinājumi un iespējas tiesu varai pašreizējā ekonomiskajā situācijā”, kas aicina izstrādāt tiesu sistēmas ilgtermiņa politiku un veikt reformas, lai efektivizētu tiesu darbu un veidotu ciešāku saikni ar sabiedrību.

 

Viļņas deklarāciju skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211