3. septembrī paredzēts sasaukt visas Latvijas tiesnešu konferenci. Par to Augstākās tiesas, apgabaltiesu, rajonu (pilsētu) tiesu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem paziņojis Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un tieslietu ministra pienākumu izpildītāja iekšlietu ministre Linda Mūrniece.

Tiesneši tiek aicināti iepazīties ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, jo viens no Latvijas tiesnešu konferences uzdevumiem būs Tieslietu padomes un tiesnešu pašpārvaldes institūciju ievēlēšana.

Latvijas Republikas Saeima 3. jūnijā pieņēma grozījumus likumā „Par tiesu varu”, paredzot izveidot Tieslietu padomi kā koleģiālu institūciju, kura piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Grozījumi likumā noteic, ka Tieslietu padome sastāv no pastāvīgajiem un vēlētajiem locekļiem – Augstākās tiesas plēnuma ievēlēta tiesneša un sešiem tiesnešu konferences ievēlētiem tiesnešiem. Viens Tieslietu padomes loceklis tiesnešu konferencei jāievēl no zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu vidus, trīs – no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus un divi – no apgabaltiesu tiesnešu vidus.

Savukārt 10. jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, paredzot izmaiņas Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 92. pantu un Latvijas Republikas tiesnešu konferences nolikuma 2. punktu Augstākās tiesas priekšsēdētājs un tieslietu ministrs ne retāk kā reizi gadā sasauc tiesnešu konferenci, kuras darbā piedalās visi valsts tiesneši.

 

Tiesnešu konferences darba kārtība

2010. gada 3. septembris 

Norises vieta: „Radisson Blu Hotel Latvija”

(Rīgā, Elizabetes ielā 55)  

 

 

0900 – 1000

Konferences dalībnieku reģistrēšanās 

1000 – 1005

Konferences atklāšana (konferences vadītāja un sekretāra ievēlēšana, darba kārtības apstiprināšana) 

1005 – 1015

Aicināto viesu – Saeimas priekšsēdētāja biedres, Juridiskās komisijas apakškomisijas darbam ar Tiesu iekārtas likumu priekšsēdētājas S.Āboltiņas un Ģenerālprokurora Ē.Kalnmeiera – uzrunas  

1015 – 1035

Tieslietu ministra p.i. I.V.Lieģa uzruna 

Augstākās tiesas priekšsēdētāja I.Bičkoviča uzruna 

1035 – 1100

Kandidātu izvirzīšana balsu skaitīšanas komisijai. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana 

Kandidātu izvirzīšana Tieslietu padomes vēlēšanām 

1100 – 1125

Pārskats par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas darbu (ziņo Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs G.Aigars) 

1125 – 1140

Tieslietu padomes vēlēšanas (aizklāta balsošana) 

1140 – 1200

Pārskats par Tiesnešu disciplinārkolēģijas darbu (ziņo Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs I. Bičkovičs) 

1200 – 1205

Tieslietu padomes vēlēšanu rezultātu paziņošana 

1205 – 1230

Kandidātu izvirzīšana Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanām 

Kandidātu izvirzīšana Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāja vēlēšanām 

Kandidātu izvirzīšana Tiesnešu disciplinārkolēģijas vēlēšanām 

1230 – 1330

Kafijas pauze 

1330 – 1400

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanas (aizklāta balsošana) 

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāja vēlēšanas (aizklāta balsošana)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas vēlēšanas (aizklāta balsošana) 

1400 – 1420

Pārskats par Tiesnešu ētikas komisijas darbu. Tiesnešu ētikas komisijas priekšlikums par grozījumiem Tiesnešu ētikas kodeksā (ziņo komisijas priekšsēdētājs V.Sprudzāns) 

1420 – 1440

Aktualitātes Latvijas Tiesnešu mācību centra darbā (ziņo Latvijas Tiesnešu mācību centra programmu vadītāja I.Avota un Latvijas Tiesnešu mācību centra valde S.Kalniņa - Caune) 

1440 – 1515

Debates 

1515 – 1530

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanu rezultātu paziņošana 

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāja vēlēšanu rezultātu paziņošana 

Tiesnešu disciplinārkolēģijas vēlēšanu rezultātu paziņošana 

1530

Konferences noslēgums