Tieslietu padome iepazinās ar pārskatu par EU Justice Scoreboard 2019 – jaunāko Eiropas Komisijas ziņojumu par Eiropas Savienības rezultātiem tiesiskuma jomā.

2019.gadā ziņojumā salīdzināts tiesu sistēmu finansējuma izlietojums, analizēti augstāko tiesu spiedumu kvalitātes standarti, vadības sviras pār nacionālajām izmeklēšanas iestādēm, prokuroru iecelšana un atcelšana, tiesnešu disciplinārlietu procesā iesaistītās institūcijas, lietu sadales standarti un prakse.

Kā Latvijas “stipros punktus” ziņojums akcentē lietu izskatīšanas termiņu stabilitāti, elektronisko saziņu, spriedumu pieejamību, tiesas klientu aptauju organizēšanu, tiesnešu apmācības ES tiesībās.

Savukārt kā Latvijas “vājie punkti” nosaukti budžeta ieguldījumi un atdeve, tiesu neatkarības uztveres lēnais uzlabojums, ilgi lietu izskatīšanas termiņi atsevišķās kategorijās, augstas tiesu nodevas.

Eiropas Savienības rezultātu apkopojuma tiesiskuma jomā prezentāciju skatiet šeit

 

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 2019.gada 3.jūnija sēdē. Informāciju par visiem sēdē pieņemtajiem lēmumiem un skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211