Pirmdien, 13.februārī, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā apspriedīs Tieslietu padomes darbības stratēģiju 2017.–2019.gadam.

Stratēģijas projekts izstrādāts, konkretizējot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020.gadam noteiktās prioritātes tiesu varas attīstībai, kā arī balstoties uz Valsts prezidenta izveidotās Tiesiskās vides pilnveides komisijas izstrādātajā ziņojumā „Par Tieslietu padomes darba pilnveidošanu” paustajiem priekšlikumiem.

Kopš šā gada 1.janvāra darbu sākusi jauna Augstākās tiesas struktūrvienība – Tieslietu padomes sekretariāts, kura pamatfunkcija ir Tieslietu padomes darbības nodrošināšana. Tieslietu padome iepazīsies ar sekretariāta personālu un darbības virzieniem.

 Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī tiesnešu karjeras jautājumi.

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 13.februārī, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211