Tieslietu padome atbalstīja priekšlikumus par tiesneses Ināras Jaunzemes pārcelšanu tiesneša amatā no Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas uz Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namu un par tiesneses Guntas Viļumsones pārcelšanu amatā no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas uz Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namu. Tiesneses bija pieteikušās konkursā uz vakantajām tiesnešu amata vietām Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namā.

Savukārt Bauskas rajona tiesas tiesnesim Aigaram Sniedzītim uzdeva pildīt Zemgales apgabaltiesas tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā. 

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 31.augusta sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211