Tieslietu padome uzdeva Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesei Līgai Grīnbergai pildīt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā.

Tiesnese bija pieteikusies izsludinātajā konkursā starp tiesnešiem uz tiesneša amata vietu.

Tieslietu padome pārcēla Rīgas rajona tiesas tiesnesi Diānu Liepiņu uz Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namu.

Pārcelšana notika vienas tiesas – Rīgas rajona tiesas – ietvaros, lai izlīdzinātu tiesnešu darba slodzi.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 30.maijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211