Tieslietu padome piekrīt tieslietu ministra priekšlikumam tiesneses Silvas Reinholdes atkārtotai iecelšanai Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā un tiesneša Visvalža Sprudzāna atkārtotai iecelšanai Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja amatā. Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” amata pildīšanas termiņš ir pieci gadi.

Tāpat Tieslietu padome piekrīt tiesneses Evitas Sietnieces iecelšanai Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces amatā un tiesneses Andas Niedolas iecelšanai Ventspils tiesas zemsgrāmatu nodaļas priekšnieces amatā. Arī šajos amatos tiesneses ieceltas uz pieciem gadiem.

Tieslietu padome noteica tiesas, kurās tiesneša pienākumus pildīs jaunie tiesneši, kas ar Saeimas lēmumiem 20.aprīlī iecelti rajona (pilsētas) tiesnešu amatos. Jānis Bumbieris strādās Liepājas tiesā, Sallija Vikentjeva – Aizkraukles rajona tiesā.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 11.maijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211