Tieslietu padome pagarināja pašreizējās Tiesnešu amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas darbību līdz 2020.gada 1.janvārim, jo principiāli jaunas kārtības izstrādāšana saistīta ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, kas šobrīd vēl ir sagatavošanas procesā.

Kad 2018.gadā Tieslietu padome apstiprināja pašreizējo tiesneša amata kandidātu atlases kārtību, tika noteikts, ka tā darbojas līdz 2018.gada 31.decembrim, kad Tieslietu ministrijai jāsagatavo jauna koncepcija, paredzot centralizētu tiesneša amata kandidātu saraksta izveidošanu un uzturēšanu, saturiski citādu tiesneša amata kandidātu atlases procesu un arī jauno tiesnešu apmācību.

Ņemot vērā, ka jaunās kārtības izstrādāšana saistīta ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu” Tieslietu padome jau vienreiz pagarināja esošās kārtības darbību līdz 2019.gada 1.jūnijam, taču pēc Tieslietu ministrijas lūguma noteikts vēl viens pagarinājums – līdz 2019.gada beigām.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2019.gada 29.aprīļa sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211