Par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Tieslietu padome iecēla šīs tiesas tiesnesi, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju Modri Lapiņu.

Modris Lapiņš priekšsēdētāja amata pienākumus pildīs no 7.jūnija līdz laikam, kamēr noslēgsies konkurss uz Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja amatu.

Līdzšinējai priekšsēdētājai Edītei Knēgerei noslēdzies divu termiņu laiks priekšsēdētājas amatā un saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” viņas pilnvaras šajā amatā nevar turpināties.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211