Tieslietu padomes darba kārtībā ir jaunas tiesnešu atlases sistēmas izstrādāšana, ar mērķi ieviest konceptuāli jaunu pieeju, kas atbilstu mūsdienu prasībām tiesneša amatam. Kvalitatīvi jauna tiesneša amata profesionālā standarta izstrādāšanai Tieslietu padome izveidojusi darba grupu, un tā iezīmējusi galvenos principus jaunajam virzienam – kandidāta atbilstība nepieciešamajām profesionālajām, sociālajām un personīgajām kompetencēm, intensīva apmācība un mentorings pirmajā darba gadā tiesā.

Darba grupa darbu vēl turpina, taču Saeimā otrajam lasījumam jau sagatavoti grozījumi likumā “Par tiesu varu”, kas saistīti ar tiesneša amata kandidātu atlasi un apmācību. Tieslietu padome atbalstīja priekšlikumus, kas saskan ar padomes darba grupas koncepciju. Piemēram, izslēgt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas iesaisti tiesneša amata kandidātu atlasē, jo turpmāk tas būs tiesneša amata kandidātu atlases komisijas pienākums, un rajona (pilsētu) un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu Tieslietu padome virzīs no tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātā kandidātu saraksta. Kā arī izslēgt no likuma prasību tiesneša amata kandidātam stažēties. Atbalstīts priekšlikums, ka pēc pirmreizējās iecelšanas rajona (pilsētu) tiesneša amatā vai apstiprināšanas apgabaltiesas tiesneša amatā tiesnesim ir pienākums apgūt jauno tiesnešu mācību kursu.

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 2019.gada 25.novembra sēdē. Informāciju par visiem skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211