Ir nozīmīgi attīstīt vēl labāku dialogu starp likumdevēju un Tieslietu padomi, lai diskusijas rezultētos pārdomātos un kvalitatīvos likumos. To uzsvēra Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas priekšsēdētāja Inese Lībiņa-Egnere apakškomisijas sēdē otrdien, 15.janvārī.

Apakškomisijas deputāti sēdē kopā ar Tieslietu padomes un Tieslietu ministrijas pārstāvjiem iezīmēja galvenos sadarbības principus un prioritātes tieslietu jomā 2019.gadam.

Kā vienu no būtiskākajiem šī gada uzdevumiem gan Tieslietu padomes, gan Tieslietu ministrijas pārstāvji atzīmēja tiesas priekšsēdētāju atlases kārtības izstrādi, kas saistīta ar 2018.gadā veiktajiem grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem šis jautājums tika nodots Tieslietu padomes kompetencē. Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta sēdē atzīmēja, atlases principu noteikšana ir īpaši nozīmīga, lai būtu iespējams atlasīt līderus, kas var virzīt tiesas attīstību visas valsts politikas kontekstā.

Kā vēl viena no šī gada aktualitātēm sēdē tika iezīmēta tiesu teritoriālās reformas attīstība un zemesgrāmatu integrācija. Tāpat klātesošie bija vienisprātis, ka arī turpmāk pastiprināta uzmanība jāpievērš tiesu neatkarības stiprināšanai, kvalitātes celšanai, kā arī atlīdzības sistēmas sakārtošanai.

Deputāti sēdē iezīmēja arī jautājumus, kas saistīti ar tiesu varas uzticamības veicināšanu sabiedrībā, un vairākas citas aktualitātes, kuras tiks iekļautas Tiesu politikas apakškomisijas sēžu dienaskārtībā.

Avots: Saeimas Preses dienests