Ņemot vērā Augstākās tiesas priekšlikumus par tās resursu efektīvu izmantošanu, Tieslietu padome atbalstīja priekšlikumu senatoru amata vietu pārdalei starp Augstākās tiesas departamentiem.

Ar 1.maiju atbrīvojas viena senatora amata vieta Civillietu departamentā, ko nolemts pārcelt uz Krimināllietu departamentu. Tas pamatots ar civillietu uzkrājuma samazināšanos Senātā, savukārt darba apjoma palielināšanos Krimināllietu departamentā. Tas galvenokārt saistīts ar Satversmes tiesas spriedumā un pēc tam Kriminālprocesa likuma grozījumos noteikto, ka jautājumu par krimināllietu pieņemību Senātā jālemj tiesai nevis viena, bet trīs senatoru sastāvā.

Tieslietu padome nolēma, ka ar 2019.gada 1.maiju Augstākās tiesas Civillietu departamentā būs 15 senatori, Krimināllietu departamentā 9 senatori, Administratīvo lietu departamentā 11 senatori.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2019.gada 29.aprīļa sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211