Tiesu sistēmas darba prioritāte ir kvalitatīva lietu izskatīšana iespējami ātrākos termiņos, un tiesas meklē iekšējos resursus, kā efektīvi izmantot cilvēkresursus šī uzdevuma veikšanai. Pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma Tieslietu padome uz laiku no 4.februāra līdz 26.augustam izmainīja senatoru skaitu Augstākās tiesas departamentos, vienu Civillietu departamenta tiesneša vietu pārdalot Administratīvo lietu departamentam.

Pārdale veikta, izanalizējot Augstākajā tiesā saņemto un izskatīto lietu skaitu, kā arī tiesnešu slodzes rādītājus. Pēdējo divu gadu laikā būtiski palielinājies neizskatīto lietu atlikums Administratīvo lietu departamentā, savukārt Civillietu departamentā ievērojami samazinājies gan neizskatīto lietu atlikums, gan vidējais lietas izskatīšanai nepieciešamo dienu skaits.

Civillietu departamentā uz laiku būs 16 tiesneši, Administratīvo lietu departamentā – 11, Krimināllietu departamentā 8 tiesneši.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2019.gada 28.janvāra sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211