Tieslietu padome atbalsta Zemgales apgabaltiesas tiesneses Mariannas Terjuhanas iecelšanu par Zemgales apgabaltiesas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietnieci un Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem.

Marianna Terjuhana tiesneša amatā ir kopš 1999.gada, apgabaltiesas tiesneša amatā – kopš 2003.gada. Zemgales apgabaltiesā tiesnese ir kopš 2010.gada, bet uz laiku no 2015.gada 31.augusta līdz 2016.gada 30.decembrim pildīja Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus tiesneša vakances laikā.

Tiesnese ir lektore Tiesnešu mācību centrā un darboja Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 10.aprīlī

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211