Tieslietu padome tieslietu ministra Jāņa Bordāna iesniegto projektu rezolūcijai par tiesas un tiesnešu kritikas jautājumiem skatīs pēc Tiesnešu ētikas komisijas atzinuma saņemšanas. 12.marta sēdē Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs informēja, ka, ņemot vērā rezolūcijas projektā paustos ministra apgalvojumus, ka Tieslietu padomes priekšsēdētājs esot pārkāpis tiesnešu ētiku, viņš nosūtījis šo rezolūcijas projektu Tiesnešu ētikas komisijai savu iespējamo tiesneša ētikas pārkāpumu izvērtēšanai.

Savā iesniegumā Tiesnešu ētikas komisijai Aigars Strupišs norādījis, ka Latvijas televīzijā 26.februāra raidījumā “Rīta panorāma”, uz ko atsaucas tieslietu ministrs,  viņa atbildes intervijā bija uz faktiem balstīta konkrētu problēmu norādīšana sabiedrībai un skaidra signāla došana, ka tiesu vara dara un darīs visu iespējamo, lai šīs problēmas novērstu. Viņam kā Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājam ir pienākums ne vien identificēt tiesu varas problēmas un tās risināt, bet arī informēt par tām sabiedrību. Ētikas pārkāpums būtu visiem tiesu sistēmā labi zināmo problēmu slēpšana un nerisināšana.

Attiecībā par ministra pārmetumiem saistībā ar Tieslietu padomes priekšsēdētāja viedokli par Ekonomisko lietu tiesas izveidi Aigars Strupišs Tieslietu padomes sēdē atgādināja, ka ministra steigas, plānošanas neesamības un kļūdu radītās problēmas Ekonomisko lietu tiesas izveidē šobrīd tiek steidzamības kārtā risinātas, atraujot tiesu varai būtiskus tās resursus jauno kolēģu apmācīšanā, lai tiesa varētu uzsākt darbu noteiktajā laikā. Tieslietu padomes priekšsēdētājs pateicās par to kolēģiem, kas šajā procesā iesaistās.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211