Tieslietu padome noteica tiesneša amata pienākumu izpildes vietu četriem tiesnešiem, kas rajona (pilsētas) tiesneša amatā iecelti ar Saeimas 17.jūnija lēmumu.

Tiesnesim Dainim Slišānam noteica pildīt amata pienākumus Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, tiesnesim Edgaram Biezajam Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, tiesnesei Sanitai Babrei Vidzemes rajona tiesā Valkā, bet tiesnesei Ingai Serafimovai – Kurzemes rajona tiesā Liepājā.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 3.jūlijā

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv