Tieslietu padome noteica tiesnesei Silvijai Kuškinai pildīt tiesneša pienākumus Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā. Ar Saeimas 16.janvāra lēmumu Silvija Kuškina iecelta rajona (pilsētas) tiesneša amatā.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 28.janvārī

 

Informāciju sagatavoja:

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv