Tieslietu padome noteica tiesneša amata pienākumu izpildes vietu tiesnesēm, kas rajona (pilsētas) tiesneša amatā ieceltas ar Saeimas 10.decembra lēmumu.

Tiesnesei Lienei Lāzerei noteica pildīt amata pienākumus Zemgales rajona tiesā Aizkrauklē, tiesnesei Ingai Jaunzemei Rīgas rajona tiesā Rīgā, bet tiesnesei Alisei Antonei – Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 29.decembrī. Informāciju par visiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211