Tieslietu padome vienojās, ka šāgada Latvijas tiesnešu klātienes konference notiks 1.novembrī.

Savukārt 28.februārī notiks tiesnešu neklātienes konference, kurā tiks organizētas Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa elektroniskās vēlēšanas. Ņemot vērā, ka beidzas tiesneša Artūra Freiberga pilnvaru termiņš kolēģijā, jāpārvēl tiesnesis no Senāta Krimināllietu departamenta tiesnešu vidus.

Par Tiesnešu neklātienes konferences vadītāju Tieslietu papdome ir noteikusi Administratīvās rajona tiesas tiesnesi Agri Dreimani, par sekretāri Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Inesi Bērzkalni. Balsu skaitīšanas komisija noteikta šādā sastāvā: Zemgales rajona tiesas tiesnese Inta Naruška un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ieva Zabarovska un un Anita Rudziša. 

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 2019.gada 28.janvāra sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211