Saeima noteikusi senatoru kopskaitu Senātā – no 2021.gada 1.janvāra 38 senatori, kā arī tiesnešu kopskaitu apgabaltiesās – 139 tiesneši. Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Tieslietu padome nosaka senatoru skaitu katrā Senāta departamentā un tiesnešu skaitu katrā apgabaltiesā.

Senāta Administratīvo lietu departamentā būs 13 senatori, Civillietu departamentā – 15 senatori, Krimināllietu departamentā – 9 senatori. Senāta sastāvā ir arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Attiecīgi apgabaltiesās: Administratīvajā apgabaltiesā – 20 tiesneši, Rīgas apgabaltiesā – 65, Kurzemes apgabaltiesā – 13, Latgales apgabaltiesā – 13, Vidzemes apgabaltiesā – 13, Zemgales apgabaltiesā – 15 tiesneši. Kopā apgabaltiesās 139 tiesneši.

Šāds senatoru un tiesnešu skaits noteikts uz diviem gadiem, palielinot par diviem tiesnešiem Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru skaitu un attiecīgi samazinot Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu skaitu. Ar 2023.gada 1.janvāri Senātā būs 36 senatori, to skaitā Administratīvo lietu departamentā 11 senatori, bet apgabaltiesās – 141 tiesnesis, to skaitā Administratīvajā apgabaltiesā – 22 tiesneši.

Tieslietu padome lēmumu pieņēma 27.novembrī rakstveida procesā. Informāciju par visiem pieņemtajiem lēmumiem skatīt šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211