2018.gada 15.janvārī noslēdzas viens no tiesu teritoriālās reformas posmiem – samazinot pirmās instances tiesu skaitu Rīgas pilsētā, Ziemeļu rajona tiesa pievienota Vidzemes priekšpilsētas tiesai.

Tieslietu padome noteica tiesnešu skaitu rajona (pilsētu) tiesās un to sastāvā ietilpstošajās zemesgrāmatu nodaļās. No 15.janvāra Rīgas pilsētas pirmās instances tiesās noteikts tiesnešu skaits: Administratīvajā rajona tiesā 43 tiesneši, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā 30 tiesneši, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā 28 tiesneši, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā 44 tiesneši un tās zemesgrāmatu nodaļā 20 tiesneši, Rīgas rajona tiesā 30 tiesneši un tās zemesgrāmatu nodaļā 13 tiesneši.

Pavisam Latvijā šobrīd pirmās instances tiesās ir 405 tiesneši – 328 tiesneši rajona (pilsētu) tiesās un 77 tiesneši to zemesgrāmatu nodaļās.

Līdz 2018.gada 1.martam tiesu teritoriālā reforma tiks pabeigta arī Vidzemes, Zemgales un Kurzemes tiesu apgabalos.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2018.gada 15.janvārī rakstveida procesā. Informāciju par visiem pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211