Tieslietu padome noteica tiesnesei Elīnai Slišānei pildīt tiesneša pienākumus Rīgas rajona tiesā un tiessnesim Uldim Apsītim – Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā.

Elīna Slišāne un Uldis Apsītis ar Saeimas 1.jūnija lēmumu iecelti rajona (pilsētas) tiesneša amatā.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 9.jūnijā rakstveida procesā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211