Lai nodrošinātu efektīvu un racionālu Augstākās tiesas resursu izmantošanu, Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma pārdalīja tiesnešu skaitu tiesas struktūrvienībās – par vienu tiesnesi palielināja tiesnešu skaitu Administratīvo lietu departamentā, samazinot tiesnešu skaitu Civillietu tiesu palātā.

Līdz ar to no 1.janvāra no 48 Augstākās tiesas tiesnešiem 36 būs departamentu tiesneši (tai skaitā Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Administratīvo lietu departamentā 10 tiesneši, Civillietu departamentā – 17, Krimināllietu departamentā – 8 tiesneši un 12 palātu tiesneši.

Tiesnešu skaita palielināšana Administratīvo lietu departamentā bija nepieciešama, jo departamenta darba apjoms pieaug gan saņemto lietu skaita pieauguma dēļ, gan administratīvā procesa izmaiņu dēļ, paplašinot departamenta kompetenci, piemēram, palielinot tādu lietu skaitu, kas no Administratīvās rajona tiesas bez izskatīšanas apgabaltiesā blakus sūdzības kārtībā uzreiz nonāk Administratīvo lietu departamentā. Departamenta tiesnešu noslodze ir palielinājusies arī tādēļ, ka Administratīvā procesa likumā ieviesta jauna procesuālā kārtība, ka par kasācijas sūdzību un blakus sūdzību procesuālo virzību lemj Administratīvā departamenta tiesneši, nevis apelācijas instances tiesa, kā bija iepriekš.

Savukārt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā, gatavojoties reorganizācijai, ir izveidojušās vakantas tiesnešu amata vietas, kas turpmāk netiks aizpildīta. Civillietu tiesu palāta tiek likvidēta 2016.gada 31.decembrī.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 30.novembrī. Informāciju par visiem skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211