No 2014.gada paredzēts palielināt rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu skaitu par 11 tiesneša amata vietām – desmit Rīgas apgabala darbības teritorijā un vienu Jelgavas tiesā.

Tieslietu padome 16.decembra sēdē lēma par papildus piešķirto tiesneša amata vietu sadali starp Rīgas apgabala teritorijas piekritībā esošām tiesām. Par trīs tiesneša amata vietām palielināts tiesnešu skaits Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā, par divām vietām Rīgas rajona tiesā, pa vienai tiesneša amata vietai Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā, Latgales priekšpilsētas tiesā, Vidzemes priekšpilsētas tiesā, kā arī pa vienai vietai Siguldas tiesā un Ogres tiesā.

Tiesnešu skaita palielināšanas nepieciešamība Rīgas apgabala darbības teritorijā pamatota ar „tīro instanču” ieviešanu, lai rajonu (pilsētu) tiesas varētu pārņemt apgabaltiesu kā pirmās instances tiesas kompetencē esošās civillietas, kā arī lai paātrinātu lietu izskatīšanu Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā esošajās vispārējās jurisdikcijas tiesās.

Savukārt Jelgavas tiesā papildus tiesneša amata vieta nepieciešama, jo saskaņā ar grozījumiem Civilprocesa likumā šī tiesa ir vienīgā rajona (pilsētas) tiesa, kurai ir piekritīgas lietas par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211