Lai stiprinātu Tieslietu padomes stratēģisko lomu un attīstītu padomes izpildinstitūcijas kapacitāti, tiek pārstrukturētas Padomes darba stratēģiskās un administratīvās funkcijas, kā arī paplašināts padomes atbalsta personāla skaits.

Līdzšinējā Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča turpmāk būs Augstākās tiesas priekšsēdētāja padomniece Tieslietu padomes jautājumos. Viņas pārziņā būs Tieslietu padomes darbības stratēģijas izpildes pārraudzība, Tieslietu padomes darba koordinācija ar varas atzariem, tostarp tiesām un tiesnešu pašpārvaldi, kā arī Tieslietu padomes starptautiskā sadarbība. Padomniece priekšsēdētāja uzdevumā pārstāvēs Tieslietu padomi tieslietu jomas politikas iniciatīvu un likumprojektu virzībā, kā arī Noziedzības novēršanas padomē.

Solvita Harbaceviča bija Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja kopš tā izveidošanas 2017.gadā. Viņai ir plaša pieredze darbā izpildvarā – Eiropas integrācijas birojā un tieslietu ministrijā, kā arī tiesu sistēmā – Eiropas Savienības Vispārējā tiesā un kopš 2015.gada – Augstākajā tiesā.

Savukārt Tieslietu padomes sekretariāta vadītājas amatā no 5.maija stājusies Alla Spale. Tieslietu padomes sekretariāta funkcija ir nodrošināt Tieslietu padomes darbu. Sekretariātā šobrīd strādā vadītāja un trīs darbinieces. Darbinieku skaitu drīzumā plānots palielināt līdz četriem. 

Tieslietu padomes sekretariāta jaunajai vadītājai Allai Spalei ir 17 gadu darba pieredze Satversmes tiesā, kur viņa bijusi tiesneša palīdze un Juridiskā biroja vadītāja.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211