Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā uz pieciem gadiem Tieslietu padome iecēla šīs tiesas tiesnesi Aigu Putniņu.  

Izsludinātajā konkursā uz tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu bija pieteikušies divi kandidāti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211