Par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieku turpmākajiem pieciem gadiem Tieslietu padome iecēla šīs tiesas tiesnesi Madaru Plepi.

Izsludinātajā konkursā uz tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu bija pieteikušies trīs kandidāti.

  • Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 23.aprīļa sēdē. Par visiem sēdē pieņemtajiem lēmumiem skatīt šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211