Tieslietu padome iecēla tiesnesi Valentīnu Lohovu Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieces, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem.

Tiesnese bija vienīgā kandidāte izsludinātajā konkursā uz šo amatu.

Valentīna Lohova ir Latgales apgabaltiesas tiesnese kopš 1998.gada.

 

Pārceļ tiesnesi no Valkas uz Madonu

Tieslietu padome pārcēla tiesnesi Sanitu Babri no Vidzemes rajona tiesas Valkā uz Vidzemes rajona tiesu Madonā.

Pārcelšana notiks ar 29.martu.

Tiesnese bija pieteikusies tiesnešu konkursā uz vakanto amata vietu Madonā.

 

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211