Tiesnešu konferencē – par cilvēktiesību aktualitātēm tiesu darbā un tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu

Viena no galvenajām tēmām ikgadējā Latvijas tiesnešu konferencē 2. novembrī būs veltīta tiesu darbam atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai – liecina šodien Tieslietu padomes apstiprinātā konferences darba kārtība.

Par aktualitātēm saistībā ar Latvijas lietām Eiropas Cilvēktiesību tiesā tiesnešu konferencē aicināta uzstāties Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce, savu vērtējumu par Eiropas Cilvēktiesību konvencijas ievērošanu tiesu darbībā sniegs tiesībsargs Juris Jansons. Tā kā tiesnešu konference tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Universitāti, ar priekšlasījumiem tajā uzstāsies Juridiskās fakultātes lektori. Augstākā tiesa prezentēs pētījumu par Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru Augstākās tiesas nolēmumos.

Atsevišķa konferences daļa būs veltīta tiesnešu pašpārvaldes institūciju – Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Tiesnešu ētikas komisijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas – pārskata ziņojumiem, kā arī informācijai par tiesnešu profesionālās darbības jauno novērtēšanas sistēmu, kas stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra.

Konferences noslēguma daļā plānots darbs sekcijās pa tiesību nozarēm, kurās Augstākās tiesas senatori un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēki atbildēs uz tiesnešiem aktuāliem jautājumiem.

 

Piekrīt tiesneša amata vietu pārdalei no Kuldīgas uz Liepāju

Lai izlīdzinātu rajona tiesu noslodzi Kurzemes apgabaltiesas teritorijā, Tieslietu padome akceptējusi Tieslietu ministrijas priekšlikumu vakanto tiesneša amata vietu no Kuldīgas rajona tiesas pārcelt uz Liepājas tiesu.

Līdz ar to Liepājas tiesā būs 16 tiesnešu amata vietas, bet Kuldīgas rajona tiesā – 4.

 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā jauna tiesnese

Tieslietu padome noteica, ka Arlita Zariņa, kas ar Saeimas 6. septembra lēmumu iecelta rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā, tiesneša pienākumus pildīs Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211