14.janvāra sēdē Tieslietu padome vienojās šī gada darba plānu skatīt nākamajā padomes sēdē, līdz tam apkopojot visu locekļu priekšlikumus par prioritārajiem darbības virzieniem un uzdevumiem.

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja vietnieks netika iecelts, jo neviens no abiem kandidātiem neieguva nepieciešamo Tieslietu padomes locekļu balsu skaitu. Tiks sludināts jauns konkurss.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv; tālruņi 67020396, 28652211