Apstiprināta 4.oktobra Tiesnešu elektroniskās konferences darba kārtība un norises plāns; noteikts konferences vadītājs, sekretārs un apstiprināta balsu skaitīšanas komisija

Tieslietu padome apstiprinājusi 2013.gada 4.oktobra Tiesnešu elektroniskās konferences darba kārtību par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa no Administratīvās apgabaltiesas vidus ievēlēšanu e-vēlēšanās.

Ar Tiesnešu elektroniskās konferences organizēšanas un norises plānu noteikts, ka e-konference un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas e-vēlēšanas tiek izsludinātas 20.septembrī. No 23.līdz 27.septembrim tiek izvirzīti Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas kandidāti. 1.oktobrī tiek apkopota informācija par izvirzītajiem kandidātiem. 2.oktobrī tiek dota iespēja uzdot jautājumus Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas kandidātiem. 3.oktobrī tiesām un zemesgrāmatu nodaļām tiek nosūtīti individuālie kodi un paroles. Tieslietu padome noteica, ka Tiesnešu elektroniskās konferences atklāšanas laiks ir 4.oktobris plkst. 9.00.

Tieslietu padome par Tiesnešu elektroniskās konferences vadītāju noteica Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieci Doloresu Bamberi, par Tiesnešu elektroniskās konferences sekretāri – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Ievu Zabarovsku. Balsu skaitīšanas komisiju Tieslietu padome noteica šādā sastāvā: Valdis Muižnieks, Jēkabpils rajona tiesas priekšsēdētājs; Ilze Ieviņa, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese; Gunārs Siliņš – Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks.

 

Atbalsta Grīnberga iecelšanu Valmieras rajona tiesas priekšsēdētāja amatā

Tieslietu padome atbalstījusi Valmieras rajona tiesneša Jāņa Grīnberga iecelšanu Valmieras rajona tiesas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 33. panta otro daļu rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ieceļ amatā tieslietu ministrs, saskaņojot ar Tieslietu padomi.

Jānis Grīnbergs 1997.gadā absolvējis Latvijas Policijas akadēmiju, iegūstot jurista kvalifikāciju. Par tiesnesi Valmieras rajona tiesā strādā kopš 1999.gada. Tiesnesis J.Grīnbergs ievēlēts Tiesnešu ētikas komisijas sastāvā.

 

Par tiesneses Melderes pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā

Tieslietu padome atbalstīja Administratīvās rajona tiesas tiesneses Indras Melderes pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā un pēc apstiprināšanas Saeimā noteikt tiesnesei pildīt tiesneša pienākumus Administratīvajā apgabaltiesā.

I.Meldere 2001. gadā absolvējusi Latvijas Universitāti, iegūstot jurista kvalifikāciju, bet 2002. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē.

Par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi I.Meldere strādā kopš 2009.gada. 2011.gadā Tieslietu padome uzdevusi I.Melderei pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv