Tiesnešu neklātienes konferences trešajā vēlēšanu kārtā 28. septembrī par Tieslietu padomes locekli no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus ievēlēta tiesnese Baiba Ozoliņa un par Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekli no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus – tiesnese Aija Reitupe.

Jau ziņots, ka vēlēšanu otrajā kārtā neviens no izvirzītajiem kandidātiem neieguva vajadzīgo balsu skaitu, tāpēc tika rīkota trešā vēlēšanu kārta. Trešajā vēlēšanu kārtā tika balsots par kandidātiem, kuri bija ieguvuši vislielāko balsu skaitu otrajā vēlēšanu kārtā.

Kopumā Tieslietu padomes un tiesnešu pašpārvaldes locekļu amata kandidātu vēlēšanu trešajā kārtā piedalījās 401 Latvijas tiesnesis.

 

Papildu informācija:

Tiesnešu konference ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, ko ne retāk kā reizi gadā sasauc Tieslietu padome. Konferencē piedalās rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesneši. Tieslietu padomes apstiprinātais Tiesnešu konferences nolikums nosaka, ka Tiesnešu konference var notikt arī neklātienē, izmantojot informācijas tehnoloģijas.

Tieslietu padome ir koleģiāla institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. 

Tiesnešu disciplinārkolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas izskata lietas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārajiem pārkāpumiem.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv, tālrunis: 67020711, mobilais: 27846380