Par Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieci turpmākajiem četriem gadiem Tieslietu padome ievēlēja Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesi Ināru Gardu.

Šis bija pirmais jautājums, ko 29.septembrī, sanākot uz sēdi, lēma jaunā Tieslietu padome, kuras pārstāvji no tiesnešu vidus tika ievēlēti Tiesnešu konferencē 5.septembrī un Augstākās tiesas plēnumā 15.septembrī. Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Tieslietu padomes priekšsēdētājs ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs, bet vietnieks tiek ievēlēts no Tieslietu padomē pārstāvēto tiesnešu vidus.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 29.septembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211