Oktobrī rakstveida procesā notikušas divas Tieslietu padomes sēdes.

Vienā no tām Tieslietu padomes locekļi ievēlēja 2. novembra tiesnešu konferences vadītāju un sekretāru. Konferences vadītāja pienākumi uzticēti Rīgas apgabaltiesas tiesnesim Normundam Riņķim, bet sekretāres pienākumi – Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesei Vitai Vjaterei.

Latvijas tiesnešu konference tiek sasaukta 2. novembrī.

Konferences darbs plānots trīs daļās. Pirmajā daļā pārskatu sniegs tiesnešu pašpārvaldes institūciju – Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu ētikas komisijas – vadītāji. Jaunievēlētā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija informēs par tiesnešu profesionālās novērtēšanas jauno sistēmu, kas sāks darboties no nākamā gada 1. janvāra.

Konferences otrā daļa veltīta tiesu darbam atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai.

Trešās daļas darbs notiks sekcijās pa tiesību nozarēm.

 

 Pagarina Liepājas tiesneša Darģa atrašanos amatā.

Rakstveida procesā Tieslietu padome arī pieņēmusi lēmumu Liepājas tiesas tiesnesim Jozam Darģim pagarināt atrašanās tiesneša amatā termiņu līdz 2014. gada 19. oktobrim.

Pozitīvu atzinumu tiesneša amata pildīšanas pagarinājumam pēc maksimālā rajona (pilsētas) tiesas tiesneša vecuma – 65 gadu – sasniegšanas devusi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211